Официјално Ubuntu огледало

Ubuntu
Ова огледало е официјално, па поради тоа би требало по подразбирање да биде активирано за сите корисници од Македонија.
Сепак, доколку тоа не е случај кај Вас, за да го користите огледалото, додадете или сменете ги следниве линии во /etc/apt/sources.list:
deb http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ main restricted
deb-src http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ main restricted

deb http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ-updates main restricted
deb-src http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ-updates main restricted

deb http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ universe
deb-src http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ universe
deb http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ-updates universe
deb-src http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ-updates universe

deb http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ multiverse
deb-src http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ multiverse
deb http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ-updates multiverse
deb-src http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ-updates multiverse

deb http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ-backports main restricted universe multiverse
deb-src http://ubuntu.blizoo.mk/ubuntu/ ВАШАТА_ВЕРЗИЈА_НА_УБУНТУ-backports main restricted universe multiverse
Целата содржина и сите подржани дистрибуции можете да ги најдете тука. ISO сликите може да ги најдете тука. Назад до mirror.blizoo.mk.
Blizoo Слободен софтвер Македонија
Овозможено од Blizoo во соработка со Слободен софтвер Македонија.

Valid HTML 4.01 Transitional